Kundanpassad tillverkning från idé till färdig anläggning i vår mekaniska verkstad

Vår övertygelse är att våra relationer med kunder, leverantörer och anställda
bygger på en ömsesidig respekt för varandras kunskaper och behov.

Vi tror att det leder till ett långvarigt, givande samarbete för alla parter, där resultatet blir innovativa lösningar och produkter med hög effektivitet och kvalitet.

  Professionalism
  Kvalitet
  Samarbete
  Flexibilitet

 Från idé till effektiv industri

SSMAB, Stjärnsunds Svetsmekano AB,   jobbar med kundanpassad problem-lösning och specialanpassningar mot gruvindustri och träindustri.
Vi konstruerar maskiner från grunden och tillverkar merparten av detaljerna i egen produktion. Vi monterar och driftsäkrar maskinerna på plats. Allt det sammantaget gör att vi har full kontroll över kvaliteten på varje ingående detalj, och samtidigt överblick av helheten.

 Service och underhåll

Med stor erfarenhet av service och underhåll av både maskiner och anläggningar  kan vi erbjuda en konkurrenskraftig lösning.