Del av linje i KL-tillverkning

Till en av våra kunders KL-tillverkning behövdes en skikthanteringslinje efter höglager och innan press, som skulle inkludera snabbkap, vakuumlyft och press för sammanfogning av korslagda skivor. Vi levererade en nyckelfärdig anläggning inklusive konstruktion, styr- och programmering samt full CE-dokumentation. För denna lokala kund har vi även flera mindre projekt, ombyggnationer och underhållsarbeten mer veckovis.

Applikation: Wirehanterare

Ett typiskt projekt hos en av våra kunder är att vi arbetar gemensamt för att ta fram bättre maskinutrustning för säkerhet och arbetsmiljö. Vi arbetar tätt med kunden, lyssnar in deras behov och utmaningar och ger dem alternativ till lösning efter ett konstruktionsförslag i 3D. Därefter skapar vi en prototyp och levererar slutligen utifrån aktuella […]