Till en av våra kunders KL-tillverkning behövdes en skikthanteringslinje efter höglager och innan press, som skulle inkludera snabbkap, vakuumlyft och press för sammanfogning av korslagda skivor.

Vi levererade en nyckelfärdig anläggning inklusive konstruktion, styr- och programmering samt full CE-dokumentation. För denna lokala kund har vi även flera mindre projekt, ombyggnationer och underhållsarbeten mer veckovis.