Logotyp för SSMAB

Hållbarhet

I ett helhetsperspektiv ska våra kunder, anställda och samhället gynnas av vårt sätt att arbeta. Här kan du läsa om vårt hållbarhetsarbete och våra certifieringar. Du kan också se våra policyer i pdf-format.

Hållbarhet & ansvar

Som leverantör till gruvindustri och träindustri har vi ett ansvar att anpassa vår tillverkning så att den uppfyller miljömässiga krav. Vårt hållbarhetsarbete innefattar minskad miljöpåverkan så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Bland annat hushåller vi med råvara, material och energi vid vår produktion. En annan viktig del är att vi ständigt arbetar med förbättringar och förebyggande insatser för att minska vår totala miljöpåverkan.

De globala mål som SSMAB arbetar med
Vi har valt att fokusera på de globala målen 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12 och 13, där vi har störst möjlighet att bidra.

Globala målen för hållbar utveckling

Vi jobbar kontinuerligt och systematiskt mot de globala målen för hållbar utveckling via vårt ledningssystem VIQMA.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete!

100 % klimatneutral el via egen vattenkraft

Vi producerar vår egen el i bland annat Brattfors vattenkraftverk i Garpenberg. Det innebär att vi är självförsörjande på förnyelsebar energi, och därmed klimatneutrala i vår elförsörjning. Faktum är att vi producerar en bra bit mer än vi själva använder – överskottselen går till det lokala elnätet.

Brattfors kraftstation är ett äldre vattenkraftverk som SSMAB efter omfattande renovering och ombyggnation tog i bruk 2013, då elcertifikat utfärdades av Energimyndigheten.

ISO-certifierade

Vår verksamhet är certifierad inom kvalitet, miljö och svetsteknik. Att vi som leverantör är certifierade innebär en trygghet för dig som beställare, oavsett om det är ett formellt krav som din verksamhet ställer eller inte.

SSMAB har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2015 vad gäller tillverkning av maskiner för gruv- och träindustrin genom bockning, kantpressning, skärande bearbetning, svetsning och montering samt underhåll och service inom tung industri.

SSMAB har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015 vad gäller tillverkning av maskiner för gruv- och träindustrin genom bockning, kantpressning, skärande bearbetning, svetsning och montering samt underhåll och service inom tung industri.

SSMAB har ett ledningssystem för smältsvetsning av metalliska material som uppfyller  omfattande kvalitetskrav enligt SS-EN ISO 3834-2:2005 vad gäller tillverkning av maskiner för gruv- och träindustrin genom bockning, kantpressning, skärande bearbetning, svetsning och montering samt underhåll och service inom tung industri. Materialkvalitet högst S 355 och upp till 20 mm tjocklek. Omfattar svetstekniska processerna 111, 135 och 138. Referensstandarder enligt ISO 3834-5. Värmebehandling förekommer.

Vi innehar även EN 1090-1 certifiering.

Arbetsmiljöpolicy

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Läs mer om våra tidigare projekt

Nam a sem at mi blandit pulvinar. Cras quis condimentum est. Nullam at dui fringilla, aliquet lectus a, ullamcorper turpis. Nam a sem at mi blandit pulvinar. Cras quis condimentum est. Nullam at dui fringilla, aliquet lectus a, ullamcorper turpis.

Utvalt case

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Intresserad av våra tjänster?

Har du en kravspec, ett problem eller helt enkelt ett behov? Vill du underhålla din maskinpark eller optimera tillverkningsprocessen?

Stäm av med oss på SSMAB!

Ta kontakt!

    När du skickar ett meddelande genom vårt formulär godkänner du vår integritetspolicy.