Avancerade maskiner för limträbalkstillverkning, inklusive scanner, kapar och fingerskarvfräs som har en takt på 25 skarvar/min. Vi levererade en nyckelfärdig anläggning inklusive konstruktion, styr- och programmering samt full CE-dokumentation.