Utmanande innovation för limträindustrin. Limträpressen som väger cirka 120 ton har ökat kundens produktion med mer än 100 % och tack vare effektiviseringen har resurser frigjorts till andra uppgifter. Vi liksom vår kund är stolta över detta lyckade projekt.