Logotyp för SSMAB

Senast uppdaterad den 20 november 2023
Gällande från och med 20 november 2023

Denna sekretesspolicy beskriver policyn för Stjärnsunds Svetsmekano AB, Verksvägen 3, Dalarna 776 74, Sverige, e-post: magnus@ssmab.com, telefon: 0225-80111, gällande insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats (www.ssmab.com). (tjänsten). Genom att få tillgång till eller använda Tjänsten samtycker du till insamling, användning och utlämnande av din information i enlighet med denna sekretesspolicy. Om du inte samtycker till detta, vänligen få inte tillgång till eller använd Tjänsten.Vi kan ändra denna sekretesspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade sekretesspolicyn på Tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras i Tjänsten och din fortsatta tillgång till eller användning av Tjänsten efter denna tidpunkt utgör ditt godkännande av den reviderade sekretesspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

 1. Information som vi samlar in:

  Vi kommer att samla in och behandla följande personliga information om dig:

  1. Namn
  2. E-post
 2. Hur vi använder din information:

  Vi kommer att använda den information vi samlar in om dig för följande ändamål::

  1. Marknadsföring/Reklamkampanjer
  2. Rekommendationer
  3. Kundservice
  4. Riktad marknadsföring
  5. Hantera kundbeställningar

  Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be om ditt samtycke och kommer endast att använda din information efter att ha fått ditt samtycke och då enbart för de ändamål för vilka du har gett samtycke, såvida vi inte är skyldiga att göra annorlunda enligt lag.

 3. Hur vi delar din information:

  Vi kommer inte att överföra din personliga information till någon tredje part utan att söka ditt samtycke, förutom i begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

  1. Annonsservice
  2. Marknadsföringsbyråer
  3. Analys
  4. Insamling och bearbetning av data


  Vi kräver att sådana tredje parter använder den personliga information som vi överför till dem enbart för det ändamål för vilket den överfördes och att de inte behåller den längre än vad som krävs för att uppfylla det sagda ändamålet.

  Vi kan också avslöja din personliga information för följande: (1) för att följa tillämplig lag, förordning, domstolsorder eller annan juridisk process; (2) för att verkställa dina avtal med oss, inklusive denna Sekretesspolicy; eller (3) för att svara på påståenden att din användning av Tjänsten bryter mot någon tredje parts rättigheter. Om Tjänsten eller vårt företag fusioneras eller förvärvas av ett annat företag, kommer din information att vara en av de tillgångar som överförs till den nya ägaren.

 4. Bevarande av din information:

  Vi kommer att behålla din personliga information hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användare avslutar sina konton eller så länge vi behöver den för att uppfylla de syften för vilka den samlades in som detaljerat i denna Sekretesspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder såsom för bokföring/rapportering i enlighet med tillämplig lag eller av andra legitima skäl som verkställighet av juridiska rättigheter, bedrägeribekämpning, etc. Resterande anonym information och aggregerad information, som ingen av dem identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.

 5. Dina rättigheter:

  Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina uppgifter, be oss att dela (överföra) din personliga information till en annan enhet, återkalla ditt samtycke som du gav oss för att behandla dina uppgifter, en rätt att framföra klagomål till en lagstadgad myndighet och sådana andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämpliga lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på info@ssmab.com. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

  Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den nödvändiga personliga informationen, eller om du återkallar ditt samtycke till att behandla samma information för de nödvändiga ändamålen, kanske du inte kommer att kunna få tillgång till eller använda de tjänster för vilka din information efterfrågades.

 6. Cookies Etc.

  För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningsteknologier, vänligen se vår policy för cookies. Cookie Policy.

 7. Säkerhet:

  Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Med tanke på de inneboende riskerna kan vi dock inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte garantera eller lova säkerheten för någon information som du överför till oss, och du gör det på egen risk.

 8. Tredjepartslänkar och användning av din information:

  Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna sekretesspolicy behandlar inte sekretesspolicyn och andra praxis hos några tredje parter, inklusive någon tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som kan vara tillgänglig via en länk i Tjänsten. Vi råder dig starkt att granska sekretesspolicyn på varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyer eller praxis hos några tredjepartswebbplatser eller tjänster.

 9. Ansvarig för klagomål/Dataskyddsombud:

  Om du har några frågor eller funderingar angående behandlingen av din information som finns hos oss, kan du mejla vårt klagomålsombud på Stjärnsunds Svetsmekano AB, Verksvägen 3, e-post: info@ssmab.com. Vi kommer att hantera dina funderingar i enlighet med tillämplig lag.

Sekretesspolicyn genererades med CookieYes.