Ring oss för förfrågningar:  0225 - 801 11

Kontakta oss via e-post

Här finns vi:

Stjärnsunds Svetsmekano AB
Verksvägen 3
770 71 Stjärnsund
 

Telefon och e-post
tel: 0225 - 801 11
e-post: info@ssmab.com

Företagsledning:
Magnus Wallén tel: 076-767 55 44
Sven-Eric Larsson: tel: 070-561 55 33