Från idé till färdig anläggning

SSMAB jobbar med kundanpassade speciallösningar med inriktning mot tung industri. Vi genomför projekt från idé och  budgetkalkyler till service, underhåll, tillverkning och verkstadsmontage. Med lång erfarenhet från både gruvindustri, träindustri och limträtillverkning samt specialkunskaper inom vattenkraft kan vi erbjuda en stor kunskapsbas och en hög nivå på våra speciallösningar i vår mekaniska verkstad och på plats hos kund.

Träindustri

Träindustri

Vi erbjuder kundanpassade speciallösningar för anläggningar i begränsade utrymmen, exempelvis limträfabriker och sågverk.

Gruvindustri

Ett av våra specialområden är tillverkning och underhåll av maskiner i krävande miljöer. Anpassningar för användning både ovan och under jord är en del av vår vardag.

Vattenkraft

SSMAB underhåller och bygger vattenkraft-anläggningar i både egen och andras regi.

Övrig industri

Den stora maskinparken är en förutsättning för konstruktion och underhåll av maskiner och anläggningar i många olika branscher.

 Exempel på kunder

 Exempel på kunder

 Exempel på kunder

Bergfors Kraft AB

 Exempel på kunder